چرک نویس های یک عنکبوت روان پریش

خاطراتی که روزی به گرگ ها خوراندیم...نزد ما پاره پاره بازخواهند گشت.

» ۱۳٩٢/٥/۱٠ :: Voodoo Doll
» ۱۳٩٢/۳/۱۸ :: یک هنر از الیزابت بیشاپ
» ۱۳٩٢/٢/٢۳ :: نقدی بر فیلم نامه ی برف روی کاج ها
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir